Events Calendar

SPRINT NL - Symposium
Wednesday 14 February 2024, 09:00am - 05:00pm
Hits : 580

op 14 februari zal SPRINT Nederland in Leeuwarden op RUG Campus Fryslân een symposium organiseren. Centraal staat het thema ‘innovaties in de landbouw’ waarbij we de focus leggen op gewasbeschermingsmiddelen en de mogelijkheden tot reductie van het gebruik hiervan. 

Tijdens het symposium (ook online te volgen) worden resultaten gepresenteerd van het SPRINT project, waarbij gekeken is naar de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen in mens, dier en milieu. Ook zijn er nieuwe toxicologische testen uitgevoerd. Gastsprekers zullen vanuit hun expertise deze resultaten toelichten. In de middag zijn er parallelle sessies (workshops), waarin we met elkaar bespreken welke knelpunten en obstakels binnen het huidige landbouw/voedsel systeem reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bemoeilijken. Deze gesprekken zullen geleid worden door een onafhankelijke procesbegeleider.

Deelname aan het SPRINT-symposium (evt. online) en/of workshops kan u kenbaar maken door registratie via deze link: https://forms.gle/a2nK4zGntB6PpUpv6.

Nog een aantal belangrijke punten:

  • Vanwege beperkte ruimte en om constructieve samenspraak zo veel mogelijk te bevorderen is deelname aan de middag workshop op uitnodiging.
  • Lunch zal worden verstrekt aan deelnemers van het middagprogramma.
  • Mocht u met meerdere mensen komen, graag individueel opgeven!

 SPRINT symposium V1 1