De fleste landmænd er afhængige af plantebeskyttelsesmidler (PBM) for at få maksimalt udbytte af deres afgrøder. Visse PBM er dog potentielt skadelige for miljøet, dyr og menneskers sundhed. De eksisterende data om risici og effekter ved brug af PBM er mangelfulde. Der er behov for en integreret tilgang for at få de nødvendige og manglende data.

SPRINT vil udvikle og teste en integreret global sundhedsbaseret metode til at vurdere risici og effekter af PBM på miljø, afgrøder, husdyr og menneskers sundhed med med henblik på at underbygge og fremskynde brugen af bæredygtig brug af PBM.

 

  Deens algemeen  Deens participants